Huiswerkbrug

Huiswerkbrug

De Huiswerkbrug biedt studiebegeleiding aan huis bij kansarme leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs.

Ouderpraatgroep

Ouderpraatgroep

Wekelijkse bijeenkomsten waar kansarme ouders samen ervaringen uitwisselen over opvoeden.
In samenwerking met