Huiswerkbrug

Huiswerkbrug

De Huiswerkbrug biedt studiebegeleiding aan huis bij kansarme leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs.

Ouderpraatgroep

Ouderpraatgroep

Wekelijkse bijeenkomsten waar kansarme ouders samen ervaringen uitwisselen over opvoeden.

Hersenletsel Lijn
Info, advies en trajectbegeleiding voor mensen met NAH, naasten en hulpverleners

Vanaf 2023 kunnen persoon met NAH, naasten en hulpverleners terecht bij Begeleid Wonen Tienen voor vragen en trajectbegeleiding. 
In samenwerking met