Privacy Statement

We vinden uw privacy belangrijk en willen u in deze privacy policy dan ook informeren hoe we uw gegevens verzamelen, bijhouden en verwerken. 
Al de gegevens die we van u verzamelen, verwerken binnen België vallen onder de Europese Privacy Wetgeving (GDPR) en worden de privacygegevens binnen deze wetgeving beschermd. 

Wie zijn we

Begeleid Wonen Tienen vzw
Bauduinstraat 150
3300 Tienen
016/81 48 46
secretariaat@begeleidwonentienen.be

Verzamelen van gegevens

De doelstelling waarom we gegevens verzamelen

Analyse

Google Analytics is een tool om een website te analyseren beschikbaar gesteld door Google Inc. Google gebruikt data om het surfgedrag te analyseren. Er worden hierbij cookies en gebruiksdata (zoals onder andere IP adres) verzameld. De statistieken geven tendensen weer en zijn geautomatiseerd. Het beleid van Google m.b.t. cookies – hun Privacy Policy en Opt Out. 

Dienstverlening

Via de webformulieren verzamelen we uw naam, voornaam, adresgegegevens, emailadres, telefoonnummer, specifieke informatie relevant voor de gevraagde dienstverlening, IP-adres en datum/tijd van het invullen van het formulier. We gebruiken deze informatie om u te contacteren en uw vragen te beantwoorden. We zetten deze gegevens in een databank om uw vraag goed te kunnen opvolgen. Op eenvoudig verzoek kan u de gegevens opvragen, vragen deze te wijzigen en/of om deze te verwijderen.    

Inhoud tonen van andere websites

We gebruiken soms externe platformen om u inhoud te tonen en daarmee te interageren. 
YouTube is een video platform beschikbaar gesteld door Google Inc dat u toelaat om video’s op uw website te integreren. Cookies en persoonlijke data worden hierbij verzameld. Privacy Policy.
We gebruiken tools om de inhoud van deze website te delen op sociale netwerken.

Met wie delen we de gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden intern verwerkt en worden enkel doorgegeven aan derden als dat nodig is in functie van de gevraagde dienstverlening of wanneer we daar wettelijk toe verplicht worden. 

Hoe beschermen we uw gegevens

We zorgen voor de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens door onze systemen te beschermen tegen antivirus, malware en ander hacking aanvallen. We zorgen eveneens voor een back-up van deze gegevens. 

Bewaren van gegevens

We hanteren de volgende policy met betrekking tot het bewaren van uw gegevens. Persoonlijke gegevens van de formulieren bewaren we tot tien jaar nadat u deze invulde. 

Welke rechten hebt u als gebruiker

U hebt de volgende rechten: 

  • Recht op toegang tot uw gegevens en hoe we die verwerken
  • Recht op wijziging van uw gegevens
  • Recht om uit alle databanken verwijderd te worden
  • Recht om uw toestemming in te trekken
  • Recht om de verwerking van uw gegevens tijdelijk stop te zetten
  • Recht op overdraagbaarheid (om uw gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen)
  • Recht om een klacht in te dienen. U kan een klacht indien bij de Privacycommissie als u vindt dat uw persoonsgegevens op een onrechtmatige wijze verzameld en verwerkt worden. Klacht indienen kan via het formulier op de website van de Privacy Commissie: