Uitwisselen van deskundigheid

Uitwisselen van deskundigheid

Via RTH bieden we ook ondersteuning aan professionelen, hulpverleners of mantelzorgers bij het op weg gaan met volwassen personen met een (vermoeden van) beperking.

Zowel kennisoverdracht in verband met specifieke beperkingen als concrete tips en handvatten in de omgang met een persoon met een beperking kunnen aan bod komen.
 
In samenwerking met