Huiswerkbrug

Huiswerkbrug

De Huiswerkbrug wil ervoor zorgen dat kansarme leerlingen maximaal ondersteund worden om te slagen in hun schoolopdracht. Een gezin dat ondersteuning ontvangt van De Huiswerkbrug, krijgt eenmaal per week gedurende anderhalf uur bezoek van hun studiebegeleider. Deze begeleider ondersteunt het gezin op verschillende manieren:

  • Structuur voor het huiswerkgebeuren aanreiken

De begeleider zoekt samen met het gezin naar een geschikte studieplek en een vast tijdstip voor het huiswerkgebeuren. Er wordt een vaste structuur geïnstalleerd om het huiswerkgebeuren aan te pakken.

  • Een goede studiemethode helpen ontwikkelen

Kinderen en jongeren die begeleiding van De Huiswerkbrug ontvangen, leren hoe ze zelfstandig hun huiswerk kunnen maken en plannen. Ze leren om moeilijkheden op te lossen die het maken van het huiswerk met zich meebrengt. Ze leren ook hulp te vragen bij onduidelijkheden .

  • Luisterend oor en vertrouwensfiguur voor het gezin

De begeleider vormt een vertrouwensfiguur voor het gezin. Stel dat een kind of jongere geconfronteerd wordt met pesterijen op school, hij behaalt eens tegenvallende resultaten of is bang om te falen, dan staat de begeleider steevast voor hen klaar met raad en daad.

  • Ouders ondersteunen om zoveel mogelijk betrokken te zijn bij de schoolloopbaan van hun kinderen en het huiswerkgebeuren

Ouders die we ontmoeten binnen De Huiswerkbrug geven vaak aan dat ze het gevoel hebben dat ze hun kinderen helemaal niet kunnen helpen bij het huiswerkgebeuren omdat ze niet over de nodige kennis beschikken, ze de Nederlandse taal onvoldoende goed kennen, …. De begeleider toont de ouders op welke manier ze wel betrokken kunnen zijn bij het huiswerkgebeuren en bij de schoolloopbaan van hun kinderen. Verder zorgen de begeleiders er ook voor dat ze ouders ondersteunen bij het oudercontact. Ze helpen hen om de agenda of Smartschool te leren gebruiken en zo wordt de dialoog tussen ouders en de school versterkt.

  • Alle kinderen en jongeren de kans geven om maximaal deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod en sociaal leven in de stad

De begeleider maakt het gezin wegwijs in de bibliotheek. Waar kan je boeken terug vinden in je eigen moedertaal of aangepast aan het leesniveau van je kind?

Stel dat je als gezin hulp nodig hebt bij bijvoorbeeld het in orde brengen van je administratie of je hebt financiële moeilijkheden, dan zal de begeleider jou tonen naar welke diensten je kan toestappen.

Verder zal de begeleider jou ook regelmatig laten weten welke evenementen of activiteiten er zoal zijn voor de jeugd. Denk maar aan sportkampjes, een film- of toneelvoorstelling, een voorleesdag in de bibliotheek … De begeleider helpt het gezin om zich hiervoor in te schrijven. Zo krijgt elk kind en jongere de kans om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod van de stad.

  • Scholen ondersteunen

Tot slot wil De Huiswerkbrug ook scholen blijvend ondersteunen om de aandachtig te blijven voor de kansarme groep van leerlingen. We willen hen aanmoedigen om blijvend inspanningen te leveren zodat alle leerlingen de kans krijgen om de lessen te volgen, taken en opdrachten te maken en schoolactiviteiten bij te wonen. Een voorbeeld van een initiatief dat we mee ondersteunen, zijn de thee- en koffiemomenten die regelmatig georganiseerd worden in de Tiense basisscholen.

Ouders worden aan de schoolpoort uitgenodigd om een kopje thee of koffie te komen drinken samen met de andere ouders. Ouders krijgen zo de kans om op in een rustige en gemoedelijke sfeer kennis te maken met elkaar en ze worden wegwijs gemaakt in de school. Als er vragen zijn rond bepaalde brieven of formulieren die de ouders vanuit de school ontvangen hebben, krijgen ze wat extra informatie op maat en hulp om deze documenten ook in te vullen. Naast het informeel ontmoetingsmoment, kunnen thee- en koffiemomenten ook aangeboden worden om wat dieper in te gaan op een bepaald thema waaromtrent men wat meer uitleg wil geven aan de ouders en/of wil peilen naar hun mening.

 

Contactpersoon en verantwoordelijke

Isabelle Wertoy

isabelle.wertoy@begeleidwonentienen.be 

016/81 48 46

0490/ 57 98 24In samenwerking met