Hersenletsel Lijn
Info, advies en trajectbegeleiding voor mensen met NAH, naasten en hulpverleners

In het kader van de pilootfase voor de uitbreiding van rechtstreeks toegankelijke hulp, diende de Hersenletsel Liga een project “Hersenletsel Lijn” in bij het VAPH, samen met 13 partners uit heel Vlaanderen, waaronder Begeleid Wonen Tienen. Het project werd goedgekeurd en gaat van start in 2023.

De Hersenletsel Lijn wordt een centraal aanspreekpunt voor mensen met een hersenletsel (NAH), hun naaste omgeving en hulpverleners. Er is een gemis aan ondersteuning en begeleiding bij de overgang van het (revalidatie)ziekenhuis naar de thuissituatie. Hier wil de Hersenletsel Lijn het traject van de persoon met een hersenletsel mee vorm geven van bij de start, maar ook later in het traject kan men bij de Hersenletsel Lijn terecht voor informatie en advies. Daarnaast zullen door de 13 partners ook lokale trajectbegeleiders aan de slag gaan om personen met een hersenletsel naar gepaste zorg te leiden. De bedoeling is dat niemand zich nog ‘verloren’ voelt in het hulpverleningslandschap.

En hoe werkt dat dan? Begeleid wonen als ankerpunt

De Hersenletsel Lijn wordt bemand door de Hersenletsel Liga. Begeleid Wonen Tienen is één van de provinciale ankerpunten. Als cliënten niet geholpen kunnen worden aan de telefoon, worden ze doorverwezen naar één van de ankerpunten. Het ankerpunt neemt de begeleiding verder op en ondersteunt zowel de persoon met een hersenletsel als de mantelzorger of professioneel betrokkene.

Welke vragen?

Vragen die behandeld worden kunnen heel uiteenlopend zijn: van revalidatie, dagopvang, psychische moeilijkheden, administratie, coaching naar hersenletsel-specifieke ondersteuning, lotgenotencontact tot hervatting werk of school. De ondersteuning is op maat van de persoon, van een enkelvoudige vraag naar informatie tot een volledige opwegzetting van de persoon binnen zijn zorgtraject

Meer info?

https://www.hersenletsellijn.be/

      In samenwerking met