Waar staan we voor?

Jouw verbinding naar zelfstandig leven. Dat is waaraan we elke dag willen werken en wat we willen waarmaken samen met onze cliënten.Hoe werken we?

Begeleid Wonen Tienen ondersteunt personen met een (vermoeden van) beperking en hun netwerk. Dit is op hun vraag en bij hen thuis of elders. We willen hun kwaliteit van leven en welbevinden in de samenleving versterken. We doen dit met een team van gemotiveerde en zorgzame medewerkers die trots zijn op hun werk en belang hechten aan hun professionaliteit.

Zelfsturing staat centraal

In een complexe maatschappij is het maken van keuzes zowel belangrijk als onvermijdelijk. Voldoende kennis en inzicht in de veelheid van informatie en opties, is noodzakelijk om te weten waarvoor men kiest. In een relatie van openheid en vertrouwen kunnen de mensen die we begeleiden vragen stellen, bijleren en mogelijkheden ontdekken. Dit helpt hen om zoveel als mogelijk
eigen en goed geïnformeerde keuzes te maken. 

Meer netwerk is meer zelfstandigheid

Ieders kwaliteit van leven wordt medebepaald door familie, vrienden, buren, collega’s, hulpverleners enzovoort. die als een veilig vangnet van steunfiguren bereikbaar zijn. Dit netwerk versterken, vergroten en activeren zorgt voor verbondenheid met anderen. Die verbondenheid vormt de basis om als zelfstandig individu optimaal deel te nemen aan de samenleving als geheel.

 

Hoop maakt het verschil

Wanneer een situatie of probleem van langdurige of zelfs blijvende aard is, zijn pasklare oplossingen vaak niet voorhanden. Volhouden en doorzetten kan, maar is soms moeilijk want het gevoel vast te zitten steekt de kop op. Toch is elke persoon altijd meer dan zijn beperking alleen. Samen aandacht geven aan dat méér biedt perspectief. Want iemands krachten, kwaliteiten, en sterktes kunnen zien en waarderen is de motor voor het ontdekken van nieuwe kansen. 

Werken met hoofd, handen en hart

Onze begeleiders zijn belangrijke spilfiguren in de begeleiding van onze cliënten. Zij gebruiken alle aspecten van hun persoonlijkheid om stap voor stap te bouwen aan het contact met de mensen die ze begeleiden.  

  • Met ons hoofd begrijpen we, denken we mee en luisteren we vanuit oprechte interesse. 
  • Met onze handen doen we voor, doen we samen, doen we mee, maken we tastbaar en zichtbaar, bieden we houvast. 
  • Met ons hart voelen we mee, verbinden we, verzorgen we en zijn we samen mens. 

De onderlinge relatie is het startpunt

Hoewel er veel te doen en te bespreken valt laten we ons niet meeslepen in de dagelijkse sleur en beslommeringen. Van tijd tot tijd doet het deugd even stil te staan bij de kwaliteit van de begeleidingsrelatie. We vragen ons af: hoe we met elkaar omgaan? Op welke manier we met elkaar praten? Of alles gezegd en besproken kan worden? Wat er toch nog moeilijk ligt en of we daar iets aan kunnen doen? Hoe we ons voelen? Want elkaar goed begrijpen vormt de basis om met respect met elkaar samen te werken. 


In samenwerking met