Publicaties

Onze ondersteuning gaat verder dan de hulpverlening die we bieden. We willen graag onze kennis delen. We publiceerden dan ook een aantal boeken die je verder helpen om zelf aan de slag te gaan.  Contacteer ons gerust voor meer informatie of om het gewenste boek te bestellen. Daarnaast vind je hier ook ons jaarverslag. 


Het babbelboek

  • Opstart van de Babbelgroep

In 2001 startte onze dienst met een praatgroep voor personen met een verstandelijke handicap en psychische problemen. Het idee groeide vanuit de vaststelling dat mensen met een verstandelijke handicap vaak te kampen hebben met emotionele problemen en hiervoor onvoldoende terecht konden in de reguliere hulpverlening. Met de Babbelgroep wilden we tegemoetkomen aan deze nood.

  • Gebruikte methodieken

Om te kunnen werken rond emoties zijn we op zoek gegaan naar methodieken die aansluiting vinden bij de doelgroep. We hebben er bewust voor gekozen om met een groep te werken. Eén van de voordelen van groepswerk is dat de deelnemers zichzelf vaak herkennen in het verhaal van de andere waardoor zij steun ervaren. De verhalen van anderen horen stimuleert om ook de eigen emoties of situaties onder woorden te brengen.

Verder hebben we een aantal non-verbale methodieken gebruikt. We merkten dat de deelnemers gemakkelijker bij emotionele thema's bleven stilstaan als ze op een speelse of meer visuele manier werden aangebracht. We werkten o.a. met sprookjes, visualiseerden gevoelens a.h.v. prenten en foto's, voerden dramaopdrachten uit enzovoort.

  • Ontstaan van het Babbelboek

Na twee jaar werken hadden we veel ervaring opgedaan en was er het idee om deze kennis en inzichten te delen. We hebben onze bevindingen gebundeld in het babbelboek. Hierin worden zowel de opzet van het project, de voorbereidende stappen als de gebruikte methodieken beschreven en geëvalueerd. We hopen met dit boek mensen te kunnen inspireren en stimuleren om op zoek te gaan naar aangepaste werkvormen bij het begeleiden van mensen met een verstandelijke handicap.

Dit werkinstrument kan - tegen betaling van de verzendingskosten - besteld worden via telefoon (016/81.48.46) of via mail (secretariaat@begeleidwonentienen.be). Het juiste bedrag zal u dan meegedeeld worden. Overschrijving dient te gebeuren op rekeningnummer 330-0157006-17 met vermelding van 'Babbelboek’.

Het babbelboek


In samenwerking met