Publicaties

Onze ondersteuning gaat verder dan de hulpverlening die we bieden. We willen graag onze kennis delen. We publiceerden dan ook een aantal boeken die je verder helpen om zelf aan de slag te gaan.  Contacteer ons gerust voor meer informatie of om het gewenste boek te bestellen. Daarnaast vind je hier ook ons jaarverslag. 


Tieners opvoeden, hoe doe je dat?

Vanuit onze eigen ervaringen met ouders en vanuit contacten met andere diensten stelden we vast dat er weinig didactisch materiaal ter beschikking was dat praktisch bruikbaar was voor jongeren (12 tot 17 jaar) en hun ouders. Daarnaast merkten we dat er heel wat discussiepunten bestaan tussen ouders en jongeren rond verschillende thema’s, zoals zakgeld, slapengaan, uitgaan, meehelpen in huis, experimenteren, emoties, relaties, seksualiteit, enz. Bij de Jeugddienst van de Stad Tienen werd men ook regelmatig geconfronteerd met vragen van jongeren zelf rond deze thema’s. We hebben dan ook nauw samengewerkt met deze dienst om een werkinstrument te ontwikkelen. Het project werd gesubsidieerd door het Agentschap Jongerenwelzijn van de Vlaamse overheid. We vertrokken vanuit discussiegroepjes. Verschillende thema’s die tieners bezighouden, werden besproken in een groepje met ouders en in een groepje met jongeren. De bedoeling hiervan was om de verschillende meningen van ouders en jongeren te achterhalen en vervolgens samen te brengen in één geheel. De resultaten van deze discussiegroepjes vormen de basis van dit project. Daarnaast werd ook bestaande literatuur rond opvoeding van tieners geraadpleegd en verwerkt. Kortom, dit werkinstrument omtrent opvoeding van jongeren is niet alleen gemaakt voor, maar ook door en met jongeren en hun ouders. Het werkinstrument bestaat uit een boekje en fiches. In het boekje staat zowel theoretische en inhoudelijke informatie rond de opvoeding van tieners als een lijst van belangrijke contactadressen in de regio Tienen. De fiches bieden dan weer concreet visueel materiaal. Op elke fiche wordt aan de hand van tekeningen een bepaald opvoedingsthema uitgewerkt op een duidelijke en creatieve manier. Via dit boekje en de bijhorende fiches willen we ouders ondersteunen en informatie bieden omtrent de opvoeding van hun tieners. Daarnaast hopen we handvaten aan te reiken aan hulpverleners, scholen en jeugdwerkers die met opvoedingsvragen geconfronteerd worden. Het materiaal kan immers gebruikt worden als hulpmiddel om over dergelijke thema’s te praten en op die manier de communicatie met ouders en jongeren eenvoudiger te maken. Tenslotte willen we ook de tieners zelf bereiken en hen informatie aanbieden rond enkele opvoedingsthema’s die centraal staan tijdens hun tienerjaren. Dit werkinstrument kan - tegen betaling van de verzendingskosten - besteld worden via telefoon (016/81.48.46) of via mail (secretariaat@begeleidwonentienen.be). Het juiste bedrag zal u dan meegedeeld worden. Overschrijving dient te gebeuren op rekeningnummer 330-0157006-17 met vermelding van 'Tieners opvoeden + aantal exemplaren’.

Tieners opvoeden, hoe doe je dat?


In samenwerking met