Voor wie?

We richten ons tot personen met een verstandelijke, motorische, visuele, auditieve beperking, personen met een niet-aangeboren hersenletsel en personen met autismespectrumstoornis, al dan niet met bijkomende problemen. Wat bieden we?

Ondersteuning op maat van jouw vragen

We bespreken samen met jou welke ondersteuning het best bij jou past. Dit kan een kortlopende of een langlopende ondersteuning zijn afhankelijk van de vragen en noden die je hebt.

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)

Beperkte ondersteuning of wanneer je geen perssonsvolgend budget hebt.

Persoonsvolgend Budget (PVB)

Je krijgt van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een budget waarmee je ondersteuning kunt krijgen.


In samenwerking met